เซลเพจ คือ

เซลเพจ (sale page) คือเว็บไซต์ 1 หน้า ที่ใส่ข้อมูลสินค้าหรือบริการ ที่เพียงพอต่อการให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือกดปุ่มติดต่อเรา การเตรียมข้อมูลเซลเพจ เป็นเรื่องสำคัญมาก

system

ตุลาคม 13, 2023

Bangkok Bank SME

Bangkokbanksme.com เว็บไซต์ที่ธนาคารกรุงเทพ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ให้กับ SME เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นใจ ด้วยบริการด้านความรู้ในการประกอบธุรกิจ

system

ตุลาคม 13, 2023