การสักคิ้ว คืออะไร

ปัญหาเรื่องความงามบนใบหน้า ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน และปัญหาที่พบเป็นปัญหาหลักคือปัญหาเรื่องคิ้ว เช่น

  • คิ้วบาง
  • คิ้วไม่ได้ทรง
  • คิ้วไม่เท่ากัน

ปัญหาเหล่านี้ทำให้ขาดความมั่นใจ มีวิธีแก้ไข เช่นการสักคิ้ว หรือการปลูกคิ้ว สำหรับการปลูกคิ้ว อาจใช้เวลานานและควบคุมรูปแบบคิ้วได้ยาก วิธีที่นิยมใช้ คือการสักคิ้ว เพราะ รวดเร็ว และเลือกรูปแบบที่ต้องการได้

การสักคิ้ว คืออะไร

การสักคิ้วคือการใช้เข็มสักขนาดเล็ก จุ่มสีหมึกลงบนคิ้ว ตามทรงที่ได้ออกแบบไว้ การสักคิ้วจะอยู่ได้ประมาณ 1-3 ปี หลังจากนั้นจะจางลง วิธีแก้ไขคือมาสักซ้ำ เพื่อให้ได้คิ้วที่สวยงาม ตรง กับความต้องการอยู่เสมอ

การสักคิ้วมีกี่แบบ 

1. การสักคิ้วแบบลายเส้น

การสักคิ้วแบบลายเส้นคือการสักทีละเส้น คิ้วจะดูเป็นธรรมชาติ การสักแบบลายเส้นมีเทคนิคอีกมาก เช่น สักคิ้ว 6 มิติ สักคิ้ว 3 มิติ ซึ่งสามารถสอบถามกับช่างสักคิ้วได้ว่า รูปแบบไหนเหมาะกับสภาพผิวและโครงหน้าของเรา

2. การสักคิ้วแบบระบายหรือการเขียนคิ้วแบบฝุ่น

การสักคิ้วแบบฝุ่นคือการแรเงา ไล่สี โดยบริเวณหัวคิ้วจะมีสีอ่อนกว่าหางคิ้ว การสักแบบระบายจะมีเทคนิคที่เรียกแตกต่างกันเช่น สักคิ้วสีฝุ่น สักคิ้วสไลด์ สักคิ้วออมเบร เป็นต้น ซึ่งสามารถสอบถามกับช่างสักคิ้วได้ว่า รูปแบบไหนเหมาะกับสภาพผิวและโครงหน้าของเรา

รีวิว ตัวอย่างการสักคิ้วลายเส้น

ตัวอย่างการสักคิ้วสีฝุ่น